VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ MÄNG
TII ÄR NIIPALLO ÜLESANDIT, KU SAAT!
 

 

1. Kõnõlõ (vai postita FBn) üts nali vai lugu võro keelen!
2. Pruugi poodin vai muial ostõn võro kiilt!
3. Kõlista kinkalõgi ja proovi võro kiilt kõnõlda!
4. Mine Helüaita ja kullõ säält midägi! www.helüait.ee
5. Oppa kinkalõgi selges 7 eläjänimetüst võro keelen!
6. Tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle!
7. Tii uma poodinimekiri võro keelen!
8. Kae perrä üts võrokeeline saadõ Jupiterist.
9. Kirota kinkalõgi kiräkene vai sõnnom võro keelen!
10. Mängi sõnaketi mängu! Näüdüs: põrknas – sipul – liblik – …
11. Otsi Youtube’ist üts (Aapo Ilvese) võrokeeline laul ja laula üten!
12. Tii vallalõ uma kapp ja proovi kõva helüga üldä, miä sul kapin om!
13. Panõ kirjä 5 sõnna, miä sullõ võro keeli kõgõ inämb miildüse!
14. Ütle, ku su telefoniaku protsent olõsi su vannus, sõs ku vana sa olõsi?
15. Kae är üts võrokeeline multik, nt Kidzone’i vai Kidzone+ kanali päält vai Youtube’ist.
16. Otsi sõnaraamatust, miä om kirotõt märksõna õnnestuma man. www.võrosõna.ee