VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ MÄNG
TII ÄR NIIPALLO ÜLESANDIT, KU SAAT!
 

 

1. Kõnõlõ (vai postita FBn) üts nali vai lugu võro keelen!
2. Pruugi poodin vai muial ostõn võro kiilt!
3. Kõlista kinkalõgi ja proovi võro kiilt kõnõlda!
4. Mine Helüaita ja kullõ säält midägi! www.helüait.ee
5. Oppa kinkalõgi selges 5 sõnna võro keelen!
6. Tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle!
7. Tii uma poodinimekiri võro keelen!
8. Loe võrokeelist raamatut! Ku sul ei olõ, sõs laina!
9. Kirota kinkalõgi kiräkene vai sõnnom võro keelen!
10. Mängi sõnaketi mängu! Näüdüs: kiil-liim-müger-repän…
11. Otsi Youtube’ist üts võrokeeline laul ja laula üten! Hää otsingusõna: võro kiil, Uma Pido jne
12. Otsi sõnaraamatust, mitu vastust om võro keelen sõnalõ praegu! www.võrosõna.ee
13. Tii vallalõ uma kapp ja proovi kõva helüga üldä, miä sul kapin om!
14. Panõ kirjä 5 sõnna, miä sullõ võro keeli kõgõ inämb miildüse!
15. Kullõ Vikerraadiost võrokeelitsit uudissit! Egä neläpäiv kl 18.45 vai internetist
16. Täüdä är ristsõna 5. märdikuu Umast Lehest!