Savvusann om tan umaette ilm ummi kombidõ, uskmiisi ni mõistmiisiga. Kae, kas õks tunnõt võrokõisi savvusannakombit.

SAVVUSANNAN KARMU SAANU
SAVVUSANNAN TAHMATSÕS SAANU
SAVVUSANNAN LAULNU
SAVVUSANNA-LÕUNÕST KÕLMÄ VETTE KARANU
SAVVUSANNAN SAUSÜÜJÄT TENNÄNÜ
VIRBUTÜSPRILLE TARVITÕN SAVVUSANNAN KÄÜNÜ
SAVVUSANNAN SANNAKÜTJÄT TENNÄNÜ
SANNAN LIHHA SAVVUTANU
VÄHÄMBÄLT KOLMÕN ESISUGUMADSÕN SAVVUSANNAN KÄÜNÜ
SAVVUSANNA JAOS ESI VIHTA TENNÜ
SAVVUSANNAN UMMI VANNOVANÕMBIDÕ PÄÄLE MÕTÕLNU
SAVVUSANNAST JÄÄMULKU VAI LUMMÕ KARANU
SAVVUSANNAN HENGE KERGES SAANU
MÕNISTE TALORAHVA- MUUSÕUMI SAVVUSANNA SISSE KAENU
SAVVUSANNAN KÕOMAHLA JOONU
SAVVUSANNAKOMBIDÕ VASTA HUVVI TUNDNU
SÕPRUGA SAVVUSANAN LUGUSIT KÕNÕLNU
SAVVUSANNAN VIIVIDÄJÄT TÄNNANÜ
SAVVUSANNAN SUULAGA IHHO TASONU
SAVVUSANNAN ESI LÕUNAT HIITNÜ
SAVVUSANNAN KÜTNÜ VÕI KÜTTÄ AVITANU
SAVVUSANNAN SANNASÕNNO ÜTELNÜ
SAVVUSANNAN VIHELNÜ
SAVVUSANNAN MÕSUKAUSIN PÄÄD MÕSKNU
LÄMMIND SAVVUSANNAN SUIDSTÕT LIHHA SÖÖNÜ