VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ MÄNG
TII ÄR NIIPALLO ÜLESANDIT, KU SAAT!

1. Kõnõlõ (vai postita) üts nali vai lugu võro keelen!
2. Tii esi sõira vai maidsa tõsõ tettüt!
3. Pruugi poodin vai muial ostõn võro kiilt!
4. Kae är üts võrokeeline multik!
5. Kõnõlõ latsiga võro kiilt!
6. Mine Helüaita ja kullõ säält midägi!
7. Käü sannan, vihtlõ ja tulõda miilde sannasõnnu!
8. Oppa tüü man selges kolm hääd ütlemist võro keelen!
9. Süü suidsulihha vai tii tuust määnegi süük!
10. Tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle!
11. Las robot lugõ sullõ ette: https://wi.ee/voro-kiil/voro-keele-sunteeshelu/
12. Tii vallalõ uma kapp ja proovi kõva helüga üldä, miä sul kapin om!
13. Otsi Youtube’ist üts võrokeeline laul ja laula üten!
14. Proovi, kas massin mõist su jutu võro kiilde panda! Kae neurotolge.ee
15. Uuri vällä, määntsen kihlkunnan sa elät!
16. Käü kalmuaian, tennä ummi edevanõmbit kõgõ hää iist.
17. Otsi üles mõni võrokeeline silt ja postita tuu sotsiaalmeediähe!
18. Panõ vällä võrokõisi lipp!
19. Tii är Uma Lehe ristsõna!
20. Kiroda kinkalõgi väiku kiräkene vai sõnnom võro keelen!