VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ MÄNG
TII ÄR NIIPALLO ÜLESANDIT, KU SAAT!

Ku täüsmäng kuun, saada foto mängulehest e-kiräga triin.toom@wi.ee

Kõigi täüsmängu kokkosaanuidõ vaihõl loositas võro keele nädäli lõpun vällä avvuhindu.

Teedüst saa mano: tel 5120772 (Triin Toom)

1. Tii üts võrokeeline silt hindä ussõ pääle!
2. Ütle armsalõ inemisele võro keeli, ku kallis tä om.
3. Oppa kinkalõgi selges viis vahvat võrokeelist sõnna!
4. Mine märdisanti, kõnõlõ ja laula võro keeli!
5. Lasõ neurotõlkõl määnegi jutt võro kiilde panda ja loe tuu ette. Kae neurotolge.ee
6. Lasõ puutril võrokeeline jutt ette lukõ! Otsi: võro keele sünteeshelü
7. Kullõ Helüaidast vahtsõmbit tiidüsjuttõ! Kae helüait.ee
8. Tii esäle luulõtus võro keelen ja kanna tuu ette!
9. Panõ kõrrast kirja nii hulga võrokeelitsit eläjä- ja tsirgunimmi, ku mõistat!
10. Pruugi tüü man võro kiilt ja naarata!
11. Opi sõnaraamatust selges üts vahtsõnõ võrokeeline sõna! Kae synaq.org
12. Mõtlõ vällä umakeeline sõna mõnõ vahtsõ ao asja kottalõ (nt hübriidauto, immuunsus, ruuter vms).
13. Opi är võrokeelidse kuunime!
14. Tulõda miilde viis võrokeelist kotussõnimme uma talo vai suvila lähkült!
15. Käü mõnõn Vana-Võromaa muusõumin!
16. Kullõ Youtube'ist vai Spotifyst erisugumast võrokeelist muusikat!
17. Käü savvusannan ja tennä sannakütjät, viituujat, vihahaudjat, sausüüjät!
18. Loe Umma Lehte kõva helüga!
19. Tii esi sõira vai maidsa kinkagi tõõsõ tettüt!
20. Tulõda miilde, kuis kutsuti tarri majan ja huunit muro pääl võro keeli!